Meer dan 25 000 producten om uit te kiezen Klantendienst

Nieuwe energielabels op verlichting: wat betekent de Energy Labelling Regulation voor u?

Energielabels op elektrische producten zijn al jarenlang een vertrouwd gezicht. Ze duiden het verbruik van een bepaald toestel aan met een letter en helpen consumenten duurzamere keuzes te maken. Ook voor lichtbronnen bestaan er zulke energiescores. Aangezien ledtechnologie voortdurend efficiënter wordt, zorgde de EU voor een update van die labels met de Energy Labelling Regulation (ELR). Die regelgeving trad op 1 september in werking. Maar wat betekenen die nieuwe scores en energielabels nu eigenlijk?
 

Led wordt steeds energiezuiniger

Ledverlichting evolueert aan een sneltreinvaart. Fabrikanten produceren lichtbronnen die steeds meer en beter verlichten én minder elektriciteit verbruiken dan traditionele lampen – en zelfs oudere leds. Anders gezegd: de verhouding lumen per watt verbetert continu.
 
Een gevolg daarvan is dat de schaal van A++ tot E op de oude energielabels niet meer up-to-date was. De schaal liet weinig ruimte voor verdere verbetering, want de meeste ledverlichting scoorde sowieso A++ of A+. Dat maakte het voor consumenten moeilijk om de effectieve prestaties van verschillende producten in één oogopslag te vergelijken.
 

Energielabels voor lichtbronnen met nieuwe schaal

Met de ELR (EU 2019/2015) introduceerde de Europese Unie een nieuw energielabel voor lichtbronnen. Ook de schaal kreeg daarbij een update. Vanaf nu krijgt elk product een score op een schaal van A tot G, met nieuwe drempelwaardes voor elke score.
 

Energiescore tabel

 
 
Een concreet gevolg van die nieuwe schaal is dat veel verlichtingsproducten die vroeger A++ of A+ scoorden, nu lager zullen scoren. Kijk bijvoorbeeld naar het oude (links) en het nieuwe (rechts) energielabel op de verpakking van deze spot van Absinthe by dmlights. Uiteraard blijft hun energieverbruik hetzelfde. Met die hogere drempelwaardes voor de ‘beste’ scores wil de EU ruimte creëren voor verdere innovatie en fabrikanten stimuleren om te blijven inzetten op energiezuinigere leds.
 

Energiescore label

 

 

Wat staat er verder op de nieuwe labels?

De letterschaal en het energielabel vallen het meeste op, maar er zijn ook andere, subtielere wijzigingen. Zo bevat het label nu de naam van de fabrikant, de referentie van het product en een QR-code. Die laatste verwijst naar verdere technische informatie over het product in de European Product Database for Energy Labelling (EPREL). Daarin moeten fabrikanten hun toestellen registreren alvorens ze op de Europese markt mogen komen.
 

Vanaf wanneer ziet u de labels in de handel?

De ELR is in werking getreden op 1 september 2021. Om fabrikanten en handelaars de mogelijkheid te geven hun oude stock te verkopen, is er een overgangsperiode van 18 maanden. Tot 1 maart 2023 mogen de bestaande producten met de oude energielabels dus nog verkocht worden. Fabrikanten en handelaars mogen de oude labels ook overplakken met een nieuw energielabel dat minstens even groot is.
 

Naar duurzamere en circulaire verlichting

Tegelijk met de ELR trad op 1 september ook de Single Lighting Regulation (SLR) in werking. Die verordening (EU) 2019/2020 stelt nieuwe eisen op het vlak van ecologisch design van lichtbronnen en afzonderlijke voorschakelapparatuur. Het gaat onder meer om striktere eisen op het vlak van efficiëntie, lichtkwaliteit en levensduur. Net zoals met de nieuwe energielabels wil de Unie hiermee dus de ontwikkeling van energiezuinigere producten bevorderen.
 
Een gevolg van die nieuwe eisen is dat bepaalde types traditionele verlichting, zoals halogeenlampen en (compact) fluorescentielampen, op termijn uit de handel zullen verdwijnen.
 
De SLR stimuleert fabrikanten ook om vervangbare componenten te gebruiken in hun verlichtingstoestellen. Zo wil de Unie vermijden dat een consument een heel toestel moet weggooien wanneer bijvoorbeeld alleen de ledmodule defect is. Daarmee vormt de verordening een belangrijke stap op weg naar een circulaire economie in de verlichting en een kleinere afvalberg.
 
De innovaties op het vlak van ledverlichting staan niet stil: de technologie wordt steeds krachtiger én energiezuiniger. Peeq houdt voor u de vinger aan de pols en biedt u een uitgebreid gamma zorgvuldig geselecteerde ledverlichtingstoestellen voor elk project.